Beslisboom kinderopvang en corona

Corona en kinderopvang

Corona doet veel met ons. Er zijn veel mensen onzeker over zaken van baanbehoud en wat kan wel en wat kan niet m.b.t. dingen buiten de deur doen. Voor volwassenen gelden ook nog eens andere maatregelen dan voor kinderen. Zo hoeven deze gelukkig ook geen afstand te houden. 
Gelukkig hoef ik ook niet zoveel mogelijk afstand te houden van kinderen. De sociale ontwikkeling is gelukkig belangrijker dan het risico op een mogelijke besmetting. Toch moeten we er ook rekening mee houden. 
Een verkouden kind kan ook mij aansteken. Wat zijn dan de consequenties voor de opvang? Moet ik dicht wanneer ik verkouden ben? Ja helaas wel. Maar gelukkig tot nu toe nog geen last van gehad. Kinderen zijn ook vaak verkouden. Zij zijn immers weerstand aan het opbouwen en deze kans moet je ze ook niet opnemen door smetteloos te willen gaan werken. Het levert "stress" op want niks mag vies worden en het verminderd de kans voor kinderen om weerstand op te bouwen. 
Natuurlijk zijn normale hygiene belangrijk. Zo handen wassen na wc gebruik en voor het bereiden van voedsel is uiteraard een gebruikelijk handeling. 

De overheid is samen met verschillende partijen om tafel geweest om een beslisboom te maken dat past bij de situatie. Hoewel wij pedagogische werkers ook graag hadden gezien dat ook wij met milde klachten (zonder koorts en/of keelpijn) zouden mogen blijven werken omdat het aantal gastouders/en medewerkers in de kinderopvang die zich ziek moeten melden op dit moment de stabiliteit in kinderopvang niet langer meer kan garanderen op de manier zoals het nu gaat snappen wij echt wel dat er ook een risico is op verspreiding. Dat maakt de situatie ook erg complex. 

De huidige beslisboom kunt u vinden op: https://www.boink.info/cms/multimedia/000030cx32r4fwvt/Beslisboom%20verkouden%20kind%200-6%20kinderopvang%20.png

Mocht je nog vragen hebben dan kunt u altijd een berichtje sturen.